Webinar

Den norske åpenhetsloven: et skritt fremover for etisk forretningspraksis

1 Sep 2022 - WEBINAR - 10:00 BST | 11:00 CEST

Å nei! Dette arrangementet er allerede avviklet. Ikke gå glipp av flere arrangementer – ta en titt på alle våre kommende arrangementer

Vær oppmerksom på at Webinaret vil i all hovedsak bli holdt på norsk. Den siste presentasjonen vil bli holdt på engelsk ( ca. 15 min).

Åpenhetsloven er et skritt fremover for etisk forretningspraksis.

Med utgangspunkt i OECDs retningslinjer må virksomheter som omfattes av de nye reglene, utføre evalueringer av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av alle leverandørkjedene sine, for å sikre at egnede standarder for etisk sysselsetting oppfylles i alle ledd.

Det sentrale målet med åpenhetsloven er i større grad å stille store selskaper til ansvar for at riktige standarder oppfylles av alle leverandørene deres, og å sikre at disse selskapene regelmessig redegjør for sin kontinuerlige innsats for å opprettholde etisk forretningspraksis.

Talere

Arild Dyngeland er partner og advokat hos Schjødt, og jobber i Schjødts avdeling for rettstvister. Han har lang erfaring fra sivilsaker og straffesaker, spesielt som forsvarer i økonomiske straffesaker. Han ble utnevnt til fast forsvarer i Høyesterett i 2015.

Adam Whitfield er sjef for kvalitetssikring hos Achilles. Han har over ti års erfaring med kvalitetssikring og revisjoner over hele verden, for selskaper innenfor forskjellige sektorer på vegne av kundene våre. De siste fire årene har Adam jobbet med utvikling og implementering av programmene våre for etisk sourcing og etisk forretningsvirksomhet. I tillegg til revisjon har Adam ansvar for å implementere prosesser for globale administrasjonssystemer i henhold til internasjonale standarder for Achilles. Han er sterkt engasjert i å bruke standarder for administrasjonssystemer som et middel til kontinuerlig forbedring.

Heidi E. Jørgensen ble med i Achilles som visepresident for miljørelaterte, sosiale og forretningsetiske forhold og bærekraftige løsninger i januar i år. Heidi har over 30 års erfaring med administrasjon av leverandørkjeder, prosjekter og kontrakter i Europa, Afrika, Asia og Amerika, hovedsakelig i olje- og gassbransjen. Heidi engasjerer seg sterkt i å etablere bærekraftige leverandørkjeder og jobber tverrfaglig for å sikre at interessenter deltar og at oppgaver utføres som de skal. I sin forrige stilling som sjef for kvalifisering av globale leverandører i BW Offshore så hun at Achilles har god støtte for dette i systemene sine for kvalifisering av leverandører. Heidi har erfaring med å lede prosjekter og team som jobber med å skape åpne leverandørkjeder. Åpne leverandørkjeder oppnås ved å skape tillit og godt samarbeid med både leverandørene og innkjøpsorganisasjonene. Akkurat nå fokuserer hun på å få den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli i Norge, implementert i Achilles. I henhold til denne loven må innkjøpere sikre at de samme åpenhetsprinsippene gjelder i hele leverandørkjeden, ikke bare i første og andre ledd.

Hvorfor delta?

Bli med på webinaret vårt sammen med det norske advokatfirmaet Schjødt for å finne ut mer om åpenhetsloven i leverandørkjeder, deriblant hvilke virkninger den nye loven får, hvordan virksomheter bør klargjøre seg for konsekvensene hvis de ikke følger den, og hvordan de kan redusere risikoen i leverandørkjeden gjennom etisk forretningspraksis.

Program

  • Den norske åpenhetsloven: alt du trenger å vite
  • Hvilken innvirkning får den?
  • Hvordan sørger du for at virksomheten din har en etisk forretningspraksis?
  • Spørsmål og svar
You might be also interested in…