Ansvarlig Sourcing

9 Sep 2020 - WEBINAR

Å nei! Dette arrangementet er allerede avviklet. Ikke gå glipp av flere arrangementer – ta en titt på alle våre kommende arrangementer

Etiske, miljømessige og sosiale hensyn ved innkjøp

Ifølge International Chamber of Commerce er Ansvarlig innkjøp «en frivillig forpliktelse fra selskaper til å ivareta sosiale og miljømessige hensyn i forhold til sine leverandørforbindelser”.

Virksomheter må etterstrebe seg å ha en drift som fremmer bærekraft og reduserer miljøbelastningen samtidig som den opprettholder etiske arbeidsstandarder. I dette webinaret skal vi se på hvordan man kan ha en ansvarlig innkjøpspraksis som også ivaretar miljøet. I tillegg vil vi se på de etiske betraktningene knyttet til arbeidsstandarder.

Delta på vårt webinar 9. september for å få et innblikk i Ansvarlig innkjøp, slik at også din bedrift kan tilegne seg en etisk og bærekraftig arbeidspraksis i innkjøpsfunksjonen.

Om foredragsholderne

Shaun McCarthy OBE: Shaun’s portfolio includes; Director, Action Sustainability, Chair, Supply Chain Sustainability School, Chair, IEMA Professional Standards Committee, Chair, Action Sustainability Asia Pacific, and Trustee, Greeshoots Foundation Trust.
Fra 2006-13 var han styreleder for kommisjonen for et bærekraftig London 2012. Et banebrytende arbeid hvor de var et rådgivende organ for borgermesteren i London samt OL-ministeren.
Han er stipendiat ved Institute of Environmental Management and Assessment (FIEMA).
Er også stipendiat av Royal Society of Arts (FRSA), og er medlem av Chartered Institute of Purchasing and Supply (MCIPS).

Adam Whitfield har et stort engasjement knyttet til kvalitetssikrings og er også leder av revisjonsprogram med base i Oxfordshire Han har erfaring med revisjonshåndteringssystemer og nettsteder globalt, inkludert revisjon av mange blue chip-organisasjoner som utfører høyrisikoaktiviteter på vegne av nettverksoperatører. Adam har over 10 års erfaring med revisjon for Achilles og er ansvarlig for implementering av globale prosesser i regionale kontorer, mens han administrerer mange ISO- og karbonreduksjonsstandarder.

Program

  • Introduksjoner
  • Hva er Ansvarlig innkjøp?
    • Shaun McCarthy, direktør, Action Sustainability
  • Begrenset risiko med etisk forretningsskikk
    • Adam Whitfield, kvalitetssikring- og leder av revisjonsprogram, Achilles
  • Spørsmål og svar

Registrer deg her