Utfordringer kan dukke opp i alle deler av leverandørkjeden og skape problemer. Dette nettverket, utviklet i samarbeid med Total E&P Mozambique og Statoil, hjelper innkjøpere med å minimere risiko i olje- og gassbransjen. Det gjøres ved å koble dem til etiske og transparente leverandører som oppfyller deres presise anskaffelseskriterier.

Bransje

Olje og gass

Region

Afrika

Nettverkselementer

Vi gjør det enklere å gi innkjøpere det de ser etter – og vi starter med informasjon

Innsikt

Regelmessig rapportering gir nåværende og potensielle innkjøpere tydelig innsyn i dine kvalifikasjoner.

Dokumentadministrasjon

Oppretthold og administrer virksomhetskritisk støttedokumentasjon – som sertifikater og retningslinjer – på ett sentralt, sikkert sted.

Revisjoner

Vis et høyere nivå av samsvar med din potensielle innkjøper.

Nettverksmedlemmer

Gjør deg tilgjengelig for innkjøpere som …

Total-logo
equinor logo
logo mzlng
Priser

Velg abonnementspakken som passer for deg

Vi tror ikke på at én størrelse passer for alle, så vi har forskjellige prisalternativer basert på antallet produkter og tjenester du vil gjøre søkbare med egne produktkoder.

Nivå 0

1–3 produktkoder

USD 240

EUR 211

GBP 157

ZAR 3279 per år

Nivå 1

4–5 produktkoder

USD 850

EUR 749

GBP 555

ZAR 11 612 per år

Nivå 2

6–15 produktkoder

USD 1280

EUR 1128

GBP 836

ZAR 17 486 per år

Nivå 3

16–25 produktkoder

USD 1700

EUR 1498

GBP 1110

ZAR 23 224 per år

Nivå 4

26+ produktkoder

USD 2130

EUR 1876

GBP 1391

ZAR 29 098 per år

Priser oppgitt i USD, er faste. Priser oppgitt i EUR, GBP og ZAR, er kun indikative. Disse justeres automatisk ved betalingen basert på valutakursen på det tidspunktet.

Nivå 0 er kun tilgjengelig for leverandører med en årlig omsetning på mindre enn USD 500 000.Avgifter gjelder for hver juridiske enhet registrert hos Achilles.Prisene er ekskludert MVA. MVA legges til der det er aktuelt.Vi forbeholder oss retten til å justere disse prisene.

Bli medlem av Oil & Gas East Africa-nettverket

Bli med i dette nettverket