Oil and Gas Africa

Utfordringer kan dukke opp i alle deler av leverandørkjeden og skape problemer. Dette nettverket, utviklet i samarbeid med Total E&P Mozambique og Statoil, hjelper innkjøpere med å minimere risiko i olje- og gassbransjen. Det gjøres ved å koble dem til etiske og transparente leverandører som oppfyller deres presise anskaffelseskriterier.

Bransje

Olje og gass

Region

Afrika

Nettverkselementer

Vi gjør det enklere å gi innkjøpere det de ser etter – og vi starter med informasjon

Insights Reports

Innsikt

Regelmessig rapportering gir nåværende og potensielle innkjøpere tydelig innsyn i dine kvalifikasjoner.

Dokumentadministrasjon

Oppretthold og administrer virksomhetskritisk støttedokumentasjon – som sertifikater og retningslinjer – på ett sentralt, sikkert sted.

Revisjoner

Vis et høyere nivå av samsvar med din potensielle innkjøper.

Nettverksmedlemmer

Gjør deg tilgjengelig for innkjøpere som …

TotalEnergies

Bli medlem av Oil & Gas East Africa-nettverket

Bli med i dette nettverket