Åpenhetsloven - Våre løsninger

Gjennom strengere krav til ansvarlighet og åpenhet skal loven bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos virksomheter. Vi hjelper selskaper som er berørt av loven få oversikt, kontrollere og verifisere hele leverandørkjeden.

KUNNSKAP

Alt du trenger å vite om Åpenhetsloven

Lovgivningen er i endring, og både land og handelsblokker innfører nye lover for å forbedre og fokusere på menneskerettigheter, samtidig som de bidrar til å håndtere de miljøproblemene planeten står overfor. Det kan være overveldende å vite hvor man skal begynne eller hva som faktisk er nok godt når det gjelder samsvar og etterlevelse av lovverket. For å hjelpe de selskapene som er berørt, har vi satt sammen en detaljert oversikt på Åpenhetsloven.

Den ultimate guiden til Åpenhetsloven
HVA VI GJØR

Våre løsninger for etterlevelse og samsvar med lovverket

Achilles jobber på vegne av organisasjoner som krever omfattende due diligence-løsninger i forsyningskjeden og den detaljerte datainnsikten som er nødvendig for å vise etterleve Åpenhetsloven og andre internasjonale lovverk i forsyningskjeden.

Evaluering av forsyningskjeden

Vi samler inn og vurderer data fra et bredt spekter av kilder, inkludert (men ikke begrenset til) dokumentasjon fra leverandører, offentlig tilgjengelig informasjon, samt rapporter fra frivillige og veldedige organisasjoner. Vårt Åpenhetslov-spørreskjema inneholder også informasjon hentet fra vårt globale revisjonsprogram.

Risikovurdering

Detaljert evaluering av leverandørkjeden gjør det mulig for oss å skape et overordnet bilde av risikofaktorer som kan være skjult i forsyningskjeden. Denne brede tilnærmingen er prekær for organisasjoner som skal demonstrere overfor myndighetene at de har god nok oversikt og forståelse, samt har «gjort nok» for å redusere risiko.

Due Diligence og Rapportering

Achilles har utarbeidet en serie av forskjellige revisjonstjenester for å kunne imøtekomme krav satt av bransje eller myndigheter. Målet med en revisjon er å identifisere områder hos et selskap som kan og bør forbedres. Etter endt revisjon blir det utarbeidet en rapport som vil kunne vise hvor det er et forbedringspotensiale. Rapporten vil også gi en tydelig beskrivelse av funn og avvik. 

KONSULTASJON

Vi hjelper deg med Åpenhetsloven

Vårt team står klare til å assistere deg med spørsmål angående Åpenhetsloven. Klikk på linken for å sette opp en uforpliktende samtale med oss om hvordan vi kan bistå din organisasjon.

Avtal Møte