Jay Katzen

Chief Executive Officer

Rolle i Achilles

Som administrerende direktør fokuserer Jay på å sikre at Achilles samarbeider med sine kunder for å kunne levere verdien og innsiktene de forventer for å hjelpe dem til å nå sine mål. Det betyr å sørge for at både innkjøpere og leverandører har alle muligheter til å dra fordel av sterkere, mer åpne og transparente relasjoner for å minimere risiko, styrke etterlevelse av lover og regler, tilby innsikt og maksimere verdi gjennom samarbeid. Achilles har mer enn 30 års erfaring bak seg, og Jays mål er å fortsette å utvikle Achilles som en global leder og foretrukken partner for håndtering av leverandørkjederisiko og resultatstyring.

Tidligere erfaringer

Jays bakgrunn i forsknings- og helsesektoren ha gitt ham solid erfaring i å lede komplekse, internasjonale, datadrevne forretningsoperasjoner som tilbyr informasjon, tjenester og kompetanse. I sin siste rolle, som president i Elsevier’s Clinical Solutions (CS), lanserte han flere nye plattformer og løsninger for å forbedre kvalitet, sikkerhet og behandlingseffektivitet. Som han sier selv:

Fokuset må være på kontinuerlig forbedring av verdien vi leverer til kundene og på ledelse av et høyst engasjert team. Gjør du dette riktig, går det i riktig retning, uansett hvilken bransje du er i.

Jay beskrives av de som jobber med ham som en “energisk leder, samarbeidsfokusert, åpen og med sterkt fokus på kunder, ansatte og resultater.”

På fritiden

Som amerikansk statsborger bosatt i Storbritannia, har Jay måtte venne seg til at ordet “fotball” brukes til å beskrive en annen type sport enn den han er vant til. Til tross for det, elsker han livet på denne siden av dammen. Familietid sammen med kona og de tre barna er noe av det han setter størst pris på, foruten å gå tur med Cooper, en Golden retriever som også fungerer som bedriftsmaskoten i Achilles.


See all executives