Skaper en bærekraftig fremtid

I takt med at presset om å drive virksomhet på en etisk og bærekraftig måte øker, setter vi leverandørkjedene under lupen – for å gi dere kunnskapen dere trenger for å oppfylle bærekraftmålene.

Finn ut mer

Bla ned for å finne ut mer

FORDELER

Hvordan vi kan hjelpe deg

I over tre tiår har Achilles’ nettverk av innkjøpere utviklet effektive, etiske og bærekraftige leverandørkjeder ved hjelp av dataene vi tilbyr. Ved å samarbeide med oss kan dere redusere risikoen og øke standardene innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Bruk Achilles’ intelligente, datadrevne innsikt til å identifisere og styre risikoen i leverandørkjeden med utgangspunkt i våre fem bærekraftspilarer:

Økonomi

Det er viktig å ha full oversikt over den økonomiske risikoen i leverandørkjeden. I prosessen med å prekvalifisere leverandører samler vi inn og verifiserer data om økonomisk risiko fra troverdige tredjepartskilder – og dermed reduserer vi leverandørenes oppgave med å svare på masse spørsmål.

Finn ut mer

ESG

Vi er opptatt av å identifisere hvordan en virksomhet påvirker mennesker og planeten, hvordan dette kan håndteres, og hvordan en virksomhet kan drives på en transparent måte og i henhold til lover og regler. På denne måten kan vi hjelpe dere med å unngå omdømmeskade.

Finn ut mer

Helse og sikkerhet

Vi hjelper dere med å redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen, og vi reviderer regelmessig – og grundig – eksisterende leverandører for å tilby et ekstra lag med aktsomhetsvurdering.

 

Finn ut mer

 

00 +

Innkjøper

00

Validerte leverandører

00

ESG-vurderinger

00 +

Språk

LØSNINGER

Slik gjør vi det

Vi hjelper kjøpere med å finne de riktige leverandørene, administrere relasjonene deres og nyte økt grad av synlighet og kontroll over hele forsyningskjeden. Se hvordan vi støtter reisen din mot bærekraftige anskaffelser:

1

Leverandørsourcing og -valg

2

Kontinuerlig leverandørsikring

3

Risikostyring i leverandørkjeden

JOBBER MED OSS

Hvorfor Achilles?

Anskaffelser trenger ikke kreve så mye tid, energi eller penger hvis du har en jevn forsyning av det som betyr mest: forretningsanalyse. Fordi innsikt slår etterpåklokskap.

Reduser kostnadene

Reduser kostnadene

Ved å skape én prosess der innkjøpere kan finne kvalifiserte partnere, og leverandører kan dokumentere kvalifikasjonene sine, gjør vi det enklere for alle å drive virksomhet.

Reduser risiko

Reduser risiko

Vi nøyer oss ikke med å samle inn dataene innkjøpere trenger for å ta fullt informerte avgjørelser. Vi gransker også dataene omhyggelig for å hjelpe innkjøpere med å identifisere og eliminere risiko.

Bedre samsvar

Bedre samsvar

Risiko tar ikke slutt med anskaffelse. Vi arbeider for å hjelpe leverandørene våre med å oppfylle kundenes behov, overholde samsvarsstandarder og styrke relasjonene deres.

Finn flere muligheter

Finn flere muligheter

Leverandørene våre bruker nettverkene til å bli mer synlige for nye anbudsmuligheter, med visshet om at de allerede er prekvalifisert i innkjøpernes øyne.

Som en ansvarlig utvikler er vi i stand til å støtte andre virksomheter i forsyningskjeden vår der det er nødvendig, og hjelpe dem med å forstå og håndtere de etiske, menneskelige ressursene og sikkerhetsutfordringene de står overfor.

Sustainability Manager, British Land

VÅRE KUNDER

Hvem drar fordel av innsikten vår?

Vi samarbeider med kunder i over 40 land, på over 20 språk, for å tilby innsikt som kan forbedre leverandørkjeden. Her er et par av selskapene som vi – gjennom grundige valideringer og revisjoner – veileder på veien mot bærekraftsbaserte leverandørkjeder.